Boglige fag på idrætsefterskolen

Bøger, gymnastik og idræt går meget fint i spænd.

Selvom vi dyrker meget gymnastik og idræt skal din skolegang passes. Alle elever skal være klar til en gymnasial uddannelse efter de har været hos os, hvis det er det, de ønsker. Her er plads til alle, og vi bruger niveaudeling, teamsamarbejde og 2-lærer system aktivt for at højne niveauet og differentiere undervisningen til gavn for alle. Derfor forventer vi, at du møder forberedt og er aktiv i timerne.

På Vedersø Idrætsefterskole har vi ikke uuddannede lærere til at undervise i de boglige fag - vi bruger i stedet vores unge gymnastiklærere til det, de er bedst til, og det trives alle med!

9. klasse

Du modtager prøveforberedende FP9 undervisning i fagene dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, historie, samfundsfag, biologi, geografi, kristendomsfag samt idræt.

10. klasse

Du modtager prøveforberedende FP10 undervisning i i fagene dansk, matematik, tysk, engelsk og fysik/kemi.

IT

Du vil opleve at IT er en stor del af hverdagen, og at dette integreres i undervisningen på klassen. Der er trådløst netværk på hele skolen, og klasserne er indrettet med Smart-boards. Vi forventer, at alle elever har bærbare computer med. Når du ankommer til skolen, sørger vi for, at du får installeret Microsofts OFFICE365 så længe, at du er elev på Vedersø Idrætsefterskole.

VALGFAG

Ud over de obligatoriske fag har du også mulighed for at vælge dig ind på en række forskellige valgfag. Selvom vi er en idrætsefterskole har vi ikke deciderede linjer som så mange andre steder. Vi tror på mangfoldigheden og tilbyder ud over vores profilfag GymnastikSpringFodboldDans og Badminton en række idrætsligekreative og musiske valgfag.

Man kan vælge at fordybe sig i vores profilfag, eller man kan vælge at prøve mange forskellige ting. Samtidig har vi delt vores år op i tre valgfagsperioder, hvor man kan vælge enten at fortsætte med de fag, man brænder for eller prøve noget nyt. Vi oplever bl.a. mange fodboldspillere, som vælger at spille fodbold tre gange om ugen efterår og forår men vælger Spring eller et andet valgfag i vinterperioden, og det ser vi som en stor styrke!

Et ophold på Vedersø idrætsefterskole er et springbræt med stort afsæt videre i livet, hvor du forbereder dig på den ungdomsuddannelse, som du skal påbegynde senere.

Undervisere Boglig
Måske skulle du også læse