Boglige fag på idrætsefterskolen

Bøger, gymnastik og idræt går meget fint i spænd. Selvom vi dyrker meget gymnastik og idræt er de boglige fag vigtige.

Selvom du går på en idrætsefterskole skal din skolegang passes, så du kan forberede dig på ungdomsuddannelserne. Derfor forventer vi, at du møder forberedt og er aktiv i timerne.

9. klasse

Du modtager prøveforberedende FP9 undervisning i fagene dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, historie, samfundsfag, biologi, geografi, kristendomsfag samt idræt.

10. klasse

Du modtager prøveforberedende FP10 undervisning i i fagene dansk, matematik, tysk, engelsk og fysik/kemi.

IT

Du vil opleve at IT er en stor del af hverdagen, og at dette integreres i undervisningen på klassen. Der er trådløst netværk på hele skolen, og klasserne er indrettet med Smart-boards. Vi forventer, at alle elever har bærbare computer med. Når du ankommer til skolen, sørger vi for, at du får installeret Microsofts OFFICE365 så længe, at du er elev på Vedersø Idrætsefterskole.
 

Undervisere Boglig
Måske skulle du også læse