10. Klasse på efterskole

Du kan tage din 10 kl. på Vedersø Idrætsefterskole, hvor vi tilbyder prøveforberedende undervisning.

En undervisning der prioriteres højt af engagerede lærere, der bruger effektive og moderne undervisningsmetoder.

Vi afslutter skoleåret med folkeskolens prøve FP10, og vi forventer naturligvis, at du arbejder aktivt og engageret i timerne med de boglige udfordringer.

Du vil i al undervisning møde lærere, der bruger computerens muligheder meget i fagene. Derfor vil du få undervisning i brug af forskellige programmer samt opleve, at du skal aflevere de fleste af dine opgaver via computeren.

Grundfagene

Alle i 10. klasse får undervisning i følgende fag:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Idræt
  • Lederuddannelse

Tilvalgsfagene

I 10. klasse kan du vælge nedenstående fag til din daglige undervisning og gå til eksamen her i:

  • Tysk (FP10)
  • Fysik/Kemi (FP10)
Undervisere 10klasse