Optagelse og venteliste

Søg om optagelse

Ønsker du at blive elev på Vedersø Idrætsefterskole sender du en tilmelding via indmeldesblanketten og indbetaler indmeldelsesgebyr på 800 kr.

Du kan tilmelde dig så tidligt, du ønsker. På den måde kan du sikre dig en plads på Vedersø Idrætsefterskole.

Cirka et år før skolestart bliver du og dine forældre indbudt til besøg og informationsmøde på efterskolen.

Depositum

Den endelige afklaring af, om du ønsker at blive elev, sker ved, at dine forældre og skolen indgår en kontrakt om opholdet. Samtidig betales et skolegebyr på 4.000 kr. Depositum indgår i den endelige afregning efter opholdet, men er tabt ved udmelding før og efter skolestart.

Kom på ventelisten

Elever optages i den rækkefølge, de indmelder sig på skolen. Hvis der ikke er plads optages man på venteliste. Da der naturligvis er nogle elever, som ændrer planer efter indmeldelse, er der gode chancer for optagelse, selv om man er optaget på venteliste.