Drengespring 24t

19-12-2018

Info til alle deltagere på Drengespring 24timer - vi har sendt mail ud med pakkeliste og program til alle deltagere. 

Skriv til campleder Michel på mc@vie.dk, såfremt man ikke har modtaget mail herom.