Generalforsamling 22

06-04-2022

Vedersø Idrætsefterskole indbyder til generalforsamling tirsdag d. 26. april 2022 kl. 19.30 i skolens fortællesal.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forstanderens beretning.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab.

5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsesformand Else Trabjerg senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg er:

·      Jens Ulrik Tarpgaard (modtager gerne genvalg)

·      Claus Bo Hansen (modtager gerne genvalg)

·      Pia Nygaard (modtager ikke genvalg)

Bent Treldal er ikke på valg men ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager.

 

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil skolen være vært ved et kaffebord.

Med venlig hilsen

 

På bestyrelsens vegne,
Else Trabjerg, Formand