Generalforsamling 23

25-04-2023

Vedersø Idrætsefterskole indbyder til generalforsamling tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 19.30 i skolens fortællesal.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forstanderens beretning.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsesformand Else Trabjerg senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  - Niels Peter Chopart (modtager gerne genvalg)
  - Else Trabjerg (modtager gerne genvalg.
  - Jesper Arnth (modtager ikke genvalg). Nuværende suppleant Henrik Hansen modtager gerne valg til bestyrelsen
   
 8. Valg af suppleant. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil skolen være vært ved et kaffebord

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Else Trabjerg, Formand

download indbydelse