Indkaldelse til generalforsamling

28-03-2018

Kære skolekredsmedlem

Vedersø Idrætsefterskole indbyder til generalforsamling tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.30 i skolens fortællesal.

Dagsorden:

- Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller.
- Bestyrelsens beretning.
- Forstanderens beretning.
- Godkendelse af det reviderede regnskab.
- Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsesformand Else Trabjerg senest 8 dage før generalforsamlingen.
- Fastsættelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jens Ulrik Tarpgaard (modtager genvalg)
Claus Bo Hansen (modtager genvalg)
Pia Nygaard (modtager genvalg)

- Valg af suppleanter
- Valg af revisor.
- Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil skolen servere et mindre traktement i spisesalen.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Else Trabjerg,
formand

Download indbydelsen her