Dokumentation og formalia

Bestyrelsens selvevaluering af efterskolen

Det er lovpligtigt at bestyrelsen foretager evaluering af skolens gøremål, undervisning, faciliteter osv. Evalueringer foretages i løbet af skoleåret. Og ud fra skolens vedtagne værdigrundlag danner de baggrund for bestyrelsens endelige evaluering.

Sluttelig formulerer bestyrelsen en konklusion, og denne konklusion skal være offentlig tilgængelig og være at finde på hjemmesiden.

17/18 Evaluering        17/18 Baggrundstal

Efterskolens Års- og Indholdsplan

Den aktuelle årsplan for skoleåret 2018/19 findes her. Her kan du som forældre se, hvornår skoleåret starter, slutter og hvor der holdes ferie. Ligeledes kan Indholdsplanen for skoleåret findes her.

Karakterer

Det er lovpligtigt, at skolerne offentliggør de opnåede karakterer, som eleverne har lavet til prøverne.

På undervisningsministeriets hjemmeside findes karaktergennemsnittet for alle skoler i Danmark, og ved at klikke på dette link, kan du se tallene for Vedersø Idrætsefterskole.

Overgangsfrekvens til videregående uddannelser kan findes ved at klikke her

Undervisningsmiljø på vores efterskole

Mindst hvert tredje år gennemfører vi en grundig undervisningsmiljøundersøgelse, som udmøntes i en undervisningsmiljøvurdering.

Det er lovpligt dels at foretage undersøgelsen dels at offentliggøre et sammendrag og en konklusion af den.

Sammendraget og konklusionen af den seneste undervisningsmiljøvurdering kan downloades her: Vedersø Idrætsefterskole

Arbejdsmiljøet i top på Vedersø Idrætsefterskole

Vedersø Idrætsefterskole har ikke blot dygtige medarbejdere på hver deres områder. De er også gode til at skabe et godt arbejdsmiljø for andre.

Den seneste APV som er lavet ved hjælp af et program fra vores forsikringsselskab viser at arbejdsmiljøet er i top på Vedersø Idrætsefterskole. Både det fysiske og psykiske område er med i undersøgelsen.

Persondatapolitik

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.

Læs persondatapolitikken for Vedersø Idrætsefterskole og The International.