Dokumentation og formalia

Bestyrelsens selvevaluering af efterskolen

Det er lovpligtigt at bestyrelsen foretager evaluering af skolens gøremål, undervisning, faciliteter osv. Evalueringer foretages i løbet af skoleåret. Og ud fra skolens vedtagne værdigrundlag danner de baggrund for bestyrelsens endelige evaluering.

Sluttelig formulerer bestyrelsen en konklusion, og denne konklusion skal være offentlig tilgængelig og være at finde på hjemmesiden.

21/22 Evaluering         21/22 baggrundstal

Efterskolens Års- og Indholdsplan

Den aktuelle årsplan for skoleåret 2022/23 findes her. Her kan du som forældre se, hvornår skoleåret starter, slutter og hvor der holdes ferie. Ligeledes kan Indholdsplanen for skoleåret findes her.

Karakterer

Det er lovpligtigt, at skolerne offentliggør de opnåede karakterer, som eleverne har lavet til prøverne.

På undervisningsministeriets hjemmeside findes karaktergennemsnittet sam overgangsfrekvens til videregående uddannelser. Ved at klikke på dette link kan du se tallene for Vedersø Idrætsefterskole.

Undervisningsmiljø på vores efterskole

Mindst hvert tredje år gennemfører vi en grundig elevbaseret undervisningsmiljøundersøgelse, som udmøntes i en tilfredshedsundersøgelse ETU.

Det er lovpligt dels at foretage undersøgelsen dels at offentliggøre et sammendrag og en konklusion af den.

Resultaterne er som altid flotte. Vores elever trives og udvikler sig, men der er altid plads til forbedringer, og vi fortsætter naturligvis arbejdet med at gøre det endnu bedre og udvikle os som en moderne skole med stærke rødder.

Sammendraget og konklusionen af den seneste tilfredshedsundersøgelse af eleverne kan downloades her.

Arbejdsmiljøet på Vedersø Idrætsefterskole

Vedersø Idrætsefterskole har ikke blot dygtige medarbejdere på hver deres områder. De er også gode til at skabe et godt arbejdsmiljø for andre.

Den seneste APV som er lavet ved hjælp af et program fra vores forsikringsselskab viser at arbejdsmiljøet er i top på Vedersø Idrætsefterskole. Både det fysiske og psykiske område er med i undersøgelsen.

Download for hver af afdelingerne APV 2021 herunder:
Køkken  Pedel  Kontor  Lærere VI   Lærere TI  Ledelse

Persondatapolitik

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere. Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen.

Læs persondatapolitikken for Vedersø Idrætsefterskole og The International (2021)