Mentor og trivselsteam

Som elev på Vedersø Idrætsefterskole får alle elever tildelt en mentor. Mentoren er den lærer, der har den primære kontakt mellem skole og hjem, og som følger elevens trivsel og udvikling året igennem.

Men i nogle tilfælde kan elever have det svært med at være på efterskole.

Det kan f.eks. skyldes at man har hjemve, at det er svært at være så tæt med andre, at man aldrig er alene, at det er svært at indordne sig under nye regler og rutiner, at ens forældre er skilt, at der er sygdom i nærmeste familie, at man tidligere har være mobbet, at man føler et ansvar for dem derhjemme, at man er meget indelukket og har svært ved at være social osv.

Trivselsteamet

Alle elever kommer med noget i bagagen, enten stort eller småt. I situationer hvor der kræves ekstra støtte til elevens trivsel, har vi et trivselsteam der står klar til at støtte og i nogle tilfælde overtage trivselsarbejdet. Trivselsteamet har andre kompetencer og flere ressourcer til at bruge på elever, der ikke oplever trivsel.

Vi har mange års erfaring med at hjælpe elever der ikke trives. Det er meget vigtigt for vores trivselsarbejde, at I som forældre til enhver tid kontakter enten mentor eller trivselsteam, hvis I oplever at jeres barn ikke trives.

Vi vil selvfølgelig også fra skolens side kontakte jer som forældre, hvis vi er bekymret for jeres barn. Med samarbejde når vi længst, og det er oftest altafgørende for at opnå succes.

Trivselsteamet består af:
John Furbo jof@vie.dk
Helle Bøndergaard hb@vie.dk
Anja Fynbo anf@vie.dk