9. klasse på efterskole

Hvad med at gøre folkeskolen “færdig” på efterskole?

Der er flere gode grunde til at overveje en 9. klasse på Vedersø Idrætsefterskole.

Afgangsprøven. 9.klasse. Afgangsprøven. 9.klasse. Afgangsprøven. 9.klasse.

En 9. klasse er
en 9. klasse. 

Uanset om den bliver taget den hos os – eller i folkeskolen. På VI modtager alle vores elever prøveforberedende undervisning til Folkeskolens afgangsprøve (FP9) i følgende fag: Dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, historie, naturfag og kulturfag. 

Selvom vi dyrker meget gymnastik og idræt, skal skolegangen passes. Vi stræber meget målrettet efter, at alle elever skal være klar til en ungdomsuddannelse, efter de har været hos os i ét eller to år.  
Her er plads til alle, og vi bruger niveaudeling, teamsamarbejde og 2-lærer system aktivt for at højne niveauet og differentiere undervisningen til gavn for alle. Derfor forventer vi, at vores elever møder forberedte og er aktive i timerne.

At tage 9. klasse på efterskole betyder også, at du afslutter grundskolen hos os! Det er vigtigt, at du får den bedst mulige afslutning, og det kræver mere undervisning, og muligvis også mere forberedelsestid. Derfor betyder det, at du har lidt flere timer i 9. klasse end i 10. Du kan stadig vælge en god portion valgfag, men du skal også have lov til at hygge dig med vennerne og nå at kunne følge med til alt det andet vi laver i løbet af året. 

Vedersoeefterskole Website Social Faellesskab Leg2
Vedersoeefterskole Website Social Faellesskab Oeksekast

En efterskoleoplevelse i 9. klasse er lige så god som 10. Klasse! 

Hvis en elev er afklaret med at skulle videre i uddannelsessystemet efter 9. klasse, er det oplagt at tage 9. klasse på efterskole. Ikke kun fordi det er fedt at komme hjemmefra og at bo med sine venner 24/7 - men fordi et efterskoleår ruster vores elever markant til en fremtid på den næste uddannelse. 


Derfor behøver du ikke vælge imellem en efterskole – eller ungdomsuddannelse! Det er muligt at forene begge dele! 

Et efterskoleophold gavner eleverne på deres videre uddannelsesvej…

Med stigende fokus på 10. klasses nødvendighed, og dermed en stor del af Efterskolerne i Danmarks arbejde, er det værd at læse en undersøgelse fra Efterskoleforeningen, som netop har zoomet ind på, hvordan et efterskoleophold kan styrke elevernes videre vej i uddannelsessystemet! 

Det er ikke kun en flotte ord, når vi fremhæver, at et efterskoleophold er en investering i et ungt menneskes fremtid!

Afgangsprøven på VI er helt identisk med den, som alle andre elever i Danmark tager!  

I 9. klasse betyder det, at der er bundne prøver i: 

- Engelsk 
- Naturfag 
- Matematik
- Dansk

+ Der trækkes desuden også to fag ud, som eleven skal til prøve i. Det varierer fra år til år.  

Bogligundervisning1

Støtte/PPR

Uanset om du har brug for hjælp til undervisningen eller i sociale sammenhænge, kan VI hjælpe dig på vej.

HUSK COMPUTER!

En vigtig note om den boglige undervisning på VI: Du SKAL have din computer med – for vi bruger den meget i undervisningen!