Økonomi – hvad koster et år på vedersø?

Praktisk

Prisen for et ophold afhænger af hjemmets indkomst. Staten yder tilskud til opholdet afhængig af forældreindkomst. Ansøgning og hjemtagelse af disse tilskud sørger skolen for efter optagelse.

Du kan selv regne den nøjagtige pris ud på Efterskoleforeningens hjemmeside ved at følge linket herunder.

Nærmere informationer kan også fås ved henvendelse til skolens kontor på tlf. 97331700 eller ved at sende en e-mail til vi@vie.dk

Vi har to fastsatte beløb, som er ens for alle. Det ene er et indmeldelsesgebyr på 800 kr. Det andet er vores skolegebyr på 4.500 kr. 

I tilfælde af udmelding efter disse to beløb er indbetalt refunderes de ikke.

Vedersoeefterskole Oekonomi Ankomst Velkomst
investér i fremtiden. investér i fremtiden. investér i fremtiden. investér i fremtiden.
Vedersoeefterskole Oekonomi Ankomst Toejkurv
Vedersoeefterskole Oekonomi Ankomst Tale