Jubilardagen

Kom og mød dit gamle elevhold

Hvert 5. år efter man er stoppet på skolen enten som lærer eller elev inviterer Kim og de andre lærere på skolen til Jubilardag.

Dagen starter med brunch, hvorefter man har muligheden for at snakke med gamle lærere og efterskolekammerater. Denne dag ligger altid samme dag som Elevforeningens arrangement; Elevstævne, der er for alle gamle elever.

Vedersøidrætsefterskole01 Elevstævne Jubilardag

Kære tidligere elever og ansatte 

Vi har fornøjelsen af, at invitere dig til jubilardag og elevstævne, hvor der vil blive tid til at mindes de gode gamle dage og mødes med tidligere kolleger og elever.

Datoen er lørdag d. 4. maj 2024.

For jubilarer er der som altid brunch kl. 11.00. 

Fra kl 14.00 starter det årlige elevstævne, for alle andre tidligere VI-årgange. Alle jubilarer er inviterede til at deltage i elevstævnets program. Der er ligeledes mulighed for at deltage i elevstævnefesten om aftenen. 

Tilmeldingsfristen til jubilardagen er den 27.4.2024 og gøres på følgende link

HUSK at det også er muligt at tilmelde sig efterfesten, som er arrangeret af elevforeningen. Det koster 200 kr. og dækker transport til og fra Tim hallen, musik og mad. Festen starter kl 18.00

Jubilarer i 2024

Følgende årgange er jubilarer og bydes ind:

5 års jubilarer: 18/19
10 års jubilarer: 13/14
15 års jubilarer: 08/09
20 års jubilarer: 03/04
25 års jubilarer 98/99
30 års jubilarer 93/94

Vedersøidrætsefterskole08 Elevstævne Jubilardag