Lederuddannelse inden for idræt

Vores 10. klasses elever har alle min. én ugentligt lederuddannelsestime, som rækker frem mod at være leder af idrætsaktiviteter i det frivillige foreningsliv.

Ledertræning

Denne ledertræning er en tværfaglig idrætslederuddannelse, hvor der i såvel teori som praksis indgår træner- og instruktørrolle, foreningslære, undervisningslære og undervisningsopgaver med børn og kammerater.

Derudover vi vil også arbejde med anatomi, fysiologi og kroppens opbygning.

SpringSikker-basis kursus

På Vedersø Idrætsefterskole har vi lærere der er uddannet Master-instruktører inden for SpringSikker certificeringen. 

Det betyder, at vi kan tilbyde certificering af vores elever i modtagning og springopstillinger inden for SpringSIkker systemet. 

Rent praktisk foregår det primært i en weekend, men så er man også klædt grundigt på til at står for basismodulet, da fundamentet er lagt solidt og godt fra en start af. Man er derfor godt klædt på, og så kan man senere i ens instruktørliv uddanne sig videre indenfor systemet med både SMT1SM2 og ST2 osv.

Flere of flere foreninger har fået øjnene op for det gode i denne kursusrække, og selv her på Vedersø Idrætsefterskole er det er krav fra skolens side af, at vores gymnastik- og springlærere skal som minimum have bestået ST2 for at undervise eleverne på egen hånd.

Det frivillige

Desuden kan du vælge mellem begyndende lederuddannelse (kursus 1/del 1) i gymnastik eller boldspil (basis i fodbold, håndbold og volleyball).

Efter afsluttet kursus får du et kursusbevis, som du kan bygge videre på inden for fx DGI (De Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger) eller specialforbundene under DIF (Dansk Idrætsforbund).

På den måde håber vi, at du efter opholdet vil gøre en indsats i din hjemlige forening og dermed være med til at give andre børn og unge sunde fritidsinteresser.