Faglig eller social støtte

På Vedersø Idrætsefterskole ønsker vi, at møde hver enkelt elev som den de er og lige der, hvor de er.

På Vedersø Idrætsefterskole er der plads til alle, som vil bidrage positivt til et forpligtende fællesskab. Vi sætter en ære i at have dygtige lærere, som kan udfordre de dygtigste elever, og så tilrettelægger vi vores undervisning sådan, at vi også har mulighed for at hjælpe elever, som har det svært fagligt eller socialt - det gør vi blandt andet ved at bruge niveaudeling, 2-lærer system og teamsamarbejde.

Når vi optager elever, der kræver særlig støtte, ønsker vi, at de skal have et lige så godt efterskoleår som alle andre både fagligt og socialt. Det kræver, at den fornødne støtte tilrettelægges grundigt, og at skolen har de fornødne ressourcer hertil, men også at elev, forældre, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og evt. kommunal familieafdeling nøje vurderer situationen.

Kontakt vores pædagogiske afdelingsleder Lisette Midtgaard om mulighederne her

Download dette dokument der beskriver mulighederne, overvejelser og hvilke tiltag der skal til for iværksættelse af støtte enten fagligt eller socialt.

Trivselsteam