Faglig eller social støtte

På Vedersø Idrætsefterskole ønsker vi, at møde hver enkelt elev som den de er og lige der, hvor de er.

Når vi på Vedersø Idrætsefterskole optager elever, der kræver særlig støtte, ønsker vi, at de skal have et lige så godt efterskoleår som alle andre både fagligt og socialt.

Det kræver, at den fornødne støtte tilrettelægges grundigt, og at skolen har de fornødne ressourcer hertil, men også at elev, forældre, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og evt. kommunal familieafdeling nøje vurderer situationen.

Kontakt vores pædagogiske afdelingsleder Lisette Midtgaard om mulighederne her

Download dette dokument der beskriver mulighederne, overvejelser og hvilke tiltag der skal til for iværksættelse af støtte enten fagligt eller socialt.

Trivselsteam