Regler og politikker

Vedersø Idrætsefterskole arbejder hver dag engageret på at skabe de bedste rammer for vores elever og personale.

Vi ser os selv som et ”hjem”, hvor ca. 145 mennesker dagligt har sin gang i en efterskoleramme.

Fællesregler vi lever efter

Når så mange mennesker skal leve sammen i et trygt fællesskab, er det på efterskolen, som i alle andre små og store samfund, nødvendigt med nogle fælles vaner og fælles regler. Vi er underlagt nogle regler rent skolemæssigt, og vi har vores egne regler internt, ligesom man har i et hvert hjem. Se husorden her.

Vi dyrker masser af gymnastik og idræt på stedet. Det stiller store krav til at kosten er tilpasset vores målgruppe med unge aktive mennesker i alderen 14 til 17 år. Vi har sat 3 målsætninger og krav til kosten og råvarerne, som du kan læse meget mere om her kostpolitik.

Skolen er pålagt regler fra ministeriel side omkring åbenhed og gennemskuelighed for skolevirksomheden. Det vil sige, at vi skal kunne dokumentere vores skolevirksomhed. Det er både inden for undervisningsmiljø, det faglige udbytte og grundlaget for undervisningen.

Alle disse regler og politikker kan du få meget mere at vide om her: dokumentation - og er der noget, som du gerne vil have forklaret – så ringer du bare.