Fagligt udbytte på efterskolen

På Vedersø Idrætsefterskole tilbyder vi de samme statskontrollerede prøver som i folkeskolen. Det vil sige FP9 (Folkeskolens afgangsprøve) og FP10 prøven.Vi forsøger at gøre den daglige undervisning levende og indholdsrig. Derfor stiller vi krav til eleverne om at komme forberedte til undervisningen og at aflevere opgaver til tiden.

På den måde er eleverne med til at højne aktivitetsniveauet i undervisningen.

De boglige fag, hvor vi tilbyder prøver, er dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, geografi, samfundsfag, historie og kristendomskundskab.