Husorden og hensyn til hinanden

Når mange mennesker skal leve sammen i et trygt fællesskab, er det på efterskolen, som i alle andre små og store samfund, nødvendigt med nogle fælles forventninger og fælles regler.

Vi stiller krav

På Vedersø Idrætsefterskole forventes det, at skolens undervisning og øvrige arrangementer følges, og at man tager vare om de opgaver, man får, hvad enten de er af boglig, idrætslig eller praktisk art. Man kommer til tiden, man kommer forberedt, og man deltager aktivt. Det er endvidere et krav hos os, at der udvises hensyn og ansvarlighed både over for hinanden og de omgivelser, man færdes i.

Det er ikke tilladt at medbringe, nyde eller forhandle alkohol eller euforiserende stoffer på efterskolen eller på vej til eller fra skolen. Seksuelt samkvem er ikke tilladt. Endvidere er rygning og alle former for tobak ikke tilladt under skoleopholdet.

Lever man ikke op til ovenstående forventninger, eller overtræder man ovenstående regler, kan man ikke forvente at kunne fortsætte på skolen.

Pædagogisk praksis

Intet stærkt fællesskab uden klare forventninger til hinanden. Vi har her på Vedersø nogle rammer, som vi har valgt at bygge vores fællesskab op omkring. De er som udgangspunkt ikke til diskussion – altså morgenturen er ikke kun, når man har lyst, og samlingerne er ikke valgfri. Vi forventer, at man møder velforberedt op til timerne uanset om det er Tysk eller Spring, og vi mener det, når vi siger, at der skal være ro på gangene på et bestemt tidspunkt, for at man kan være frisk til dagen efter – MEN først og fremmest forventer vi, at I kommer med en positiv og åben indstilling og er villige til at bidrage til fællesskabet på bedst mulig måde i alle sammenhænge, for jo mere vi investerer i fællesskabet jo mere vil vi få igen.

Vi lover til gengæld at møde jer som anerkendende voksne, som ønsker jer det allerbedste og vil støtte jer igennem den udfordrende proces det er at gå på efterskole. Vi lægger som skole meget vægt på pædagogisk udvikling for vores medarbejdere både internt og eksternt, og vi diskuterer jævnligt vores værdigrundlag, og hvordan det udmønter sig i hverdagen - og hvordan en moderne verden udfordrer vores værdier. Vi mener, at det er helt afgørende at finde balancen mellem stærke traditionelle værdier og elevernes udgangspunkt, for det er der, vi finder den zone, hvor vi kan påvirke hinanden. Man skal udfordres for at udvikle sig, og det bliver man hos os - samtidig med at vi hele tiden holder hånden under vores elever og er der for dem, når det er svært. Se mere om vores praksis her.

"Mit bedste råd til en efterskoleelev er, at man skal komme med åbent sind, for man bliver udfordret både fysisk og psykisk."
Mia R
"Man skal vælge Vedersø fordi, du får en masse fællesskabs-oplevelser. Samtidigt får du også et mega-godt forhold til dine lærere."
Janni N