Sikkerhed i spring

Med springgymnastik i højsædet står skolens springfaciliteter og redskaber til rådighed for eleverne i fritiden. Det er nemlig ofte der, hvor eleverne udvikler sig gennem træning, gentagelser og leg! Men disse kraftigt fjedrende redskaber skal altid bruges med omtanke. Er uheldet ude kan det nemlig medføre alvorlige skader.

Det er vigtigt for os at signalere, at vi gør alt for, at Vedersø som en springgymnastik efterskole er et sikkert sted at sende børn og unge til gymnastik og springtræning.

Vi er en springsikker-certificeret efterskole, og ønskede at være blandt de første efterskoler, der blev dette. Derfor er vi også som den første efterskole blever re-certificeret til at være Spring-Sikker igen.
Det handler om andet og mere end blot at sikre, at alle springinstruktører har en springsikker-uddannelse. Se DGI's pressemeddelse herom

 

De rette faciliteter og kompetencer

Udviklingen inden for springgymnastikken går utrolig hurtig. Og det er derfor vigtigt, at vi som skole med fokus på springgymnastik er gearet til at følge med i denne udvikling. Det er både med hensyn til faciliteter og kompetenceudvikling.

Vi som skole har gennemgået et 360 graders tjek med fokus på alt inden for:

 • Bestyrelsesansvar og –opgaver
 • Instruktørkompetencer
 • Redskaber, fysiske rammer og springfaciliteter
 • Engagement i springtræningen
 • Sikkerhed

Elevernes og personalets sikkerhed kommer altid i første række. Derfor er det kun lærere og undervisere, der har gennemført Spring Sikkerhed Trampolin 2, der må åbne trampoliner for skolens elever i undervisningen og i fritiden.

Airtracks og springgrave, stor luftkile til salto m.m. står altid til rådighed i elevernes fritid. Derfor oplever vi også vores springcenter som det helt store trækplaster for vores elever om aftenen.

Sikkerhedsforanstaltninger

I de første uger tilstræber vi os på, at eleverne holder igen med dobbeltroterende spring med henblik på:

 • at undgå at urutinerede og begyndere ikke påbegynder spring, de reelt ikke magter eller har teknik til. Blandt andet fordi de mangler grundlæggende træning og forståelse for saltobevægelse og skruer både baglæns og forlæns.
 • at øvede springgymanster får trænet basale teknikker og tilvænning mht. til saltobevægelse og skruer både baglæns og forlæns.
 • at ”nullermænd” øvelser og kombinationer i stortrampolinerne trænes, da det er med til at give luftsans og fornemmelse for kroppen i luften.
 • at have en motivationsfaktor at stræbe efter. Og for at undgå motivationsdyk hos eleverne, fordi de har fået lov til begynde med det sværeste.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at rotere to (eller flere) gange, uden man er er blevet personligt godkendt hertil af springlærerne - hverken på bane, minitrampolin, KG eller i stortrampoliner. Hvornår der åbnes op for denne godkendelse besluttes af gymnastiklærerne og skolens ledelse.

Godkendelsen er betinget af opfyldelse af klare og definerede krav om springene.

Der hænger en opdateret liste over godkendte spring af eleverne i springcenteret. Denne liste er spring-lærerne ansvarlige for.

Principper for at få lov til at rotere mere end én gang i et spring:

Dobbelt forlæns:

 • Stortrampolin til grav: Du skal kunne præstere minimum en strakt 1½ skrue 3 gange ud af 4
 • KG til grav: Du skal kunne præstere minimum en strakt 1½ skrue 3 gange ud af 4
 • Minitrampolin til grav: Du skal kunne præstere minimum en strakt 1½ skrue 3 gange ud af 4
 • Fast-track til grav: Du skal kunne præstere minimum en strakt 1/1 skrue 3 gange ud af 4 + speciel aftale.

Dobbelt baglæns:

 • Stortrampolin til grav: Du skal kunne præstere minimum en baglæns strakt salto med 1/1 skrue 3 gang ud af 4
 • Fasttrack/bane til grav: Du skal kunne præstere minimum en araber-flik-strakt 1/1 skrue 3 gange ud af 4.

Trippel roterende:

 • Forlæns: Skal kunne præstere minimum en veludført og opdelt dobbeltsalto med 2,5 skruer 3 gange ud af 4.
 • Baglæns: Skal kunne præstere en ”araber-flik-dobbelt strakt salto" med 2 skruer 3 gange ud af 4.

Tilføjelse af skruer på dobbelt og trippel-roterende:

Dette skal være ifølge aftale og overensstemmelse med en spring-lærer.

Al tilladelse gives separat til hvert redskab; dvs. du kan godt være godkendt til at køre dobbeltroterende i stortrampolin, men ikke på KG.

Fra oktober/november

Fast-tracken kan, når skolens spring-lærere i samråd med skolens ledelse vurderer det, være åben til brug for eleverne i fritiden uden tilstedeværelse af springlærere. Det sker, når det vurderes, at eleverne har de grundlæggende forudsætninger rotationsmæssigt (salto-bevægelse), og er blevet instrueret i brug heraf.

Folder om Vedersø Idrætsefterskole som SpringSikker efterskole kan downloades her