Timelønnen har heldigvis udviklet sig gennem tiden

Knud Bach kan stort set alt - han en nemlig landmand! 

Jeg har gået i skole i 7 år og var derefter et halvt år på Staby efterskole om vinteren. Dengang gik pigerne i efterskole om sommeren og drengene om vinteren. Jeg tog min værnepligt ved marinen i 14 måneder til en dagsløn på 4 kr. som steg til 4,50 kr. Derefter tog jeg landbrugsuddannelsen som dengang varede et halvt år.

Efter landbrugsuddannelsen arbejdede jeg bl.a. på et frilandsgartneri/special landbrug og andre landbrug. I 1968 købte vi vores egen kvæggård lige uden for Vedersø med op til 32 køer. I 2004 valgte vi at sælge vores køer og leje jorden ud, og i 2005 startede jeg som pedel på Vedersø Idrætsefterskole.

Jeg tager mig af udendørsarealerne herunder græsslåning på fodboldbanerne, hækklipning, fjernelse af ukrudt og andre diverse opgaver. Derudover hjælper jeg med rengøring og andre diverse opgaver.

Min ansættelse

 

  • Pedelmedhjælper 2005


Uddannelse:
Landmand

Mit fornemmeste mål med at arbejde med unge mennesker

De unge mennesker har godt af at komme hjemmefra og lære om livet og om sig selv. Har man lyst til at lave gymnastik, så er Vedersø Idrætsefterskole et rigtig godt sted.