Der er store og små valg i livet

Trine Ebbensgaard klarer det hele; skole, mand, 4 børn og en gård med en masse dyr

Efter gymnasiet tog jeg på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg og herfra den direkte vej til fysioterapeutuddannelsen. Arbejdet som selvstændig fysioterapeut på klinik påvirkede mig for meget psykisk med patienternes kroniske og degenerative sygdomme.

Jeg besluttede mig derfor at sadle om, da jeg holdt utrolig meget af sport, friluft og undervisning. Efter en rejse til Asien med rygsæk sammen med min mand startede jeg i 2006 på den 4-årige læreruddannelse i Ålborg.

Efter et par gode og sjove år i Ålborg besluttede vi os for familieforøgelse, og vi flyttede "hjem" til Vestjylland igen, hvor vi fik vores første 2 døtre. De blev begge født ret belejligt i forhold til uddannelsens opbygning, så vi fik det til at passe med, at jeg ikke behøvede at tage barselsorlov. 

Jeg kunne derfor afslutte uddannelsen som lærer og starte på mit drømmejob her på Vedersø Idrætsefterskole i 2010.

Vi har sidenhen fået 2 døtre mere, så fritiden består primært af familielivets glæder med så megen udendørs aktivitet, som det overhovedet er muligt. Det være sig både i skoven, ved havet, og hjemme på gården, hvor vi har en stor have at lege i og mange dyr, der skal passes.

Jeg underviser i

 

Uddannelse:
Fysioterapeut fra Fysio- og ergoterapeutskolen i Holstebro, 2003
Lærer fra Nr.Nissum Seminarium, 2010 med linjefag dansk, idræt, geografi og samfundsfag

 

 

Mit fornemmeste mål med at arbejde med unge mennesker

er at være en lille del i deres store hele. Jeg stræber efter at påvirke eleverne i positiv retning i forhold til at tage ansvar for deres eget liv. 

Efter bedste overbevisning forsøger jeg at belyse elevernes egen påvirkning på de udslagsgivende kræfter, som deres valg hele tiden medfører.

Gennem refleksion og dialog både fagligt og personligt er mit mål at øge den enkelte elevs kompetencer i forhold til aktiv stillingtagen til både små og store valg i livet.

Med de mange muligheder som vi har, ser jeg evnen til at være sig bevidst om de valg og fravalg, som vi hver dag tager, som et stærkt våben for muligheden til at forholde sig til både konsekvens og det personlige ansvar, som jeg mener, er det vigtigste for os i ønsket om et frit liv i et moderne og frit samfund.

 

Mit ynglingscitatEt mål uden en plan er blot et ønske

Trines speciale; Dansk faget

- skal vi værne om

Jeg er meget glad for faget dansk, hvor det især er det dannelsesmæssige aspekt, der har stor værdi for mig. Jeg forsøger, så vidt det er muligt, at plante nogle eksistentielle frø hos eleverne, som jeg håber, at de vil opleve gro senere i livet.

Endvidere har jeg alle år undervist i tysk i 9.klasse og flere år i engelsk både i 9. og 10.klasse, samt idræt.

Jeg har de sidste par år fungeret som uddannelsesvejleder, hvilket jeg synes er meget spændende, og jeg glæder mig til at komme videre i denne læringsproces.