Støtte/PPR

Uanset, om du har brug for hjælp til undervisningen eller i sociale sammenhænge, laver vi en plan 

Vi mener det, når vi siger, at der skal være plads til alle hos os! Det vil sige, at uanset om vores elever kommer for at forbedre en serv i badminton, eller få bugt med brøker eller bogstaver, så finder vi i fællesskab den bedste måde at skabe udvikling på. 

Du behøver ikke at være verdensmester i noget som helst for at være med på vores profilfag eller i den boglige undervisning. Dét, vi stræber efter i vores (støtte)timer er, at alle udvikler sig undervejs – og oplever at mestre noget, som tidligere har drillet. 

hjælp til det boglige

VI er IKKE en specialefterskole – eller en ordblindeefterskole, men et par af vores lærere er uddannet i at skabe de bedste rammer for dig, som kan være udfordret, når noget i skolen driller. 

Når vi optager elever, der kræver særlig støtte, ønsker vi, at de skal have et lige så godt efterskoleår som alle andre både fagligt og socialt. Det kræver, at den støtte, der er brug for tilrettelægges grundigt, og at skolen har de rigtige værktøjer til at gøre det. Samtidig er det også vigtigt, at eleven, forældre, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og evt. kommunal familieafdeling nøje vurderer situationen.

Vi sætter en ære i at have dygtige lærere, som kan udfordre de dygtigste elever, og så tilrettelægger vi vores undervisning sådan, at vi også har mulighed for at hjælpe elever, som har det svært fagligt eller socialt - det gør vi blandt andet ved at bruge niveaudeling, 2-lærer system og teamsamarbejde.

Inden skolestart udsender vi et spørgeskema, hvor forældre/værger tilkendegiver behovet for støtte - og hvad der tidligere har været af udfordringer i elevens skolegang. Derefter tager vores trivselsteam fat i det indsendte, og udarbejder en plan for, hvordan skolen på bedst mulig måde kan hjælpe på vej. 

Vi arbejder helst ud fra devisen om, at jo mere vi bliver oplyst om – som er væsentligt - jo bedre kan vi skabe en indsats fra start, som sikrer at alle får en god start på V.I. 

Vi Eksamen Skriftlig
Mentorlærer

ALLE vores elever får en mentor, som hjælper og guider på vej i efterskolelivet

Udover vores trivselsteam og PPR-indsats, har vi også mentorer. Det betyder, at alle elever får tildelt en mentorlærer. Det betyder, at alle elever har en voksen, de kan dele de små (og også store) ting, som skaber gnidninger i et efterskoleliv. 

Mentorlæreren er også den lærer, som har den tætteste kontakt til forældrene. Det betyder, at som forælder, har man muligheden for at henvende sig med bekymringer (eller glæder - dem vil vi også virkelig gerne høre om!) og så er det i første omgang mentorlæreren, som arbejder på løsninger - i fællesskab med eleven. 

Nysgerrig på flere detaljer om faglig og/eller social støtte?