Uddannelsevejledning

Uddannelsesvejledning

Målsætning for uddannelsesvejledning på Vedersø Idrætsefterskole

Formål

Formålet med uddannelsesvejledningen er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.

Gennem orientering og vejledning skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og samfundsmæssige muligheder.

Personlig rådgivning og vejledning, fra henholdsvis mentor og uddannelsesvejleder, skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og kompetencer og med baggrund i disse bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan.

Indhold

Vejledningen foregår i en vekselvirkning mellem fælles orientering og personlig samtale samt en erhvervsorienteringsaften med forældrene som ”eksperter”. På baggrund af dette udarbejdes en personlig uddannelsesplan.

Endvidere gennemføres der på 10. klassetrin en projektopgave, som tager sit udspring i elevens fremtidige erhvervsvalg. Den såkaldte ”selvvalgte opgave”.

For 10. klasse er der desuden en uges obligatorisk brobygning.

Efter dit ophold på efterskolen - hvad så?

Alle skoler skal fremover på hjemmesiden orientere om elevernes videre gang gennem uddannelsessystemet. Orienteringen kan ske ved henvisning til Undervisningsministeriets database fx med følgende formulering: "Under henvisning til lov om Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lov af 18.5.2005)", og for at kunne se nøgletal for vore tidligere elevers videre gang gennem uddannelsessystemet, skal vi henvise til følgende link.

Formålet er, at man her skal kunne se skolens elevers videre karriere i uddannelsessystemet ud fra fire tværgående databaser med nøgletal.

Hele intentionen har fra Folketingets side været gennemført under overskriften "Gennemsigtighed og åbenhed".