9. Klasse på efterskole

Du kan tage din 9. kl. på Vedersø Idrætsefterskole, hvor vi tilbyder prøveforberedende FP9 undervisning.

En undervisning der prioriteres højt af engagerede lærere, der bruger effektive og moderne undervisningsmetoder.

Vi afslutter skoleåret med folkeskolens prøve FP9, og vi forventer naturligvis, at du arbejder aktivt og engageret i timerne med de boglige udfordringer.

Du vil i al undervisning møde lærere, der bruger computerens muligheder meget i fagene. Derfor vil du få undervisning i brug af forskellige programmer samt opleve, at du skal aflevere de fleste af dine opgaver via computeren.

Fagene

Alle i 9. klasse undervises og eksamineres i følgende fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik/kemi
 • Biologi*
 • Geografi*
 • Kristendom*
 • Historie*
 • Samfundsfag*
 • Idræt*

* Fagene kan udtrækkes til eksamination